Letný futbalový kemp 2023 (7.8. - 11.8.)

ročníky 2006 - 2010 - Jozef Prokop