Dúbravka Cup 2020

V.ročník turnaja o pohár starostu Mestskej časti Dúbravka

PROPOZÍCIE FUTBALOVÉHO TURNAJA

Mladších žiakov rok nar. 2007 a mladší

 

1. Organizátor:                  Mestská časť Dúbravka, FKP Dúbravka, FK Dúbravka

2. Termín:                          7.3.2020 (sobota)

3. Miesto:                           Štadión FK Dúbravka , K Horánskej studni 29

4. Vek. kategória:             hráči narodení po 1.1.2007

5.Počet družstiev:              8

5: Prihlásení účastníci:     FKP DUBRAVKA , FK DUBRAVKA .....

6. Počet osôb v družstve: 12 hráčov + 2 tréneri

                                             vedúci družstva predloží súpisku družstva

7. Poistenie:                       na náklady vysielajúceho klubu

8. Štartovné:                       60 €

9. Občerstvenie:                zabezpečí organizátor turnaja. Rodičia sa budú môcť občerstviť v bufete.

10. Rozhodcovia:              z radov ObFZ BA

11. Ceny:                            družstva na 1. – 3. mieste obdržia pohár + medaile

                                             Ocenený bude aj najlepší hráč, najlepší strelec a najlepší brankár

12. Pravidlá turnaja:

      - hracia plocha:           Umelá tráva - 2ihriská

      - bránky:                       5x2

      - lopty:                          č. 4

      - hráči:                          brankár + 5 hráčov v poli

      - striedanie:                  hokejovým spôsobom

      - výstroj:                       jednotné dresy, povinné chrániče

      - hrací čas:                    2 x 15 min. bez prestávky

     

 

 

Kontakty:

 Štefan Gubrica, 0903434035, s.gubrica@gmail.com

 Miroslav Janky , 0905322941, miroslav.janky@fkcra.sk

 Radek Šatka, 0911707010 , radek.saticka@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

a) brankár - zahajuje hru po prerušení z pokutového územia rukou alebo nohou, hodom alebo výkopom. Postavenie súperových hráčov musí byť mimo pokutového územia. Lopta nesmie pretnúť poliacu čiaru bez dotyku ktoréhokoľvek hráča. Po porušení tohto pravidla zahráva súper nepriamy kop z poliacej čiary. V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí. Brankár nesmie spätnú prihrávku od spoluhráča, tzv. malá domov, chytať rukou. Priestupok sa trestá priamym kopom z hranice pokutového územia ( 9m)  proti mužstvu, ktoré sa previnilo. Prešľap a hra rukou brankára mimo pokutové územie sa trestá priamym kopom z hranice pokutového územia ( 9m ) - postavenie brániaceho súpera pri kopoch  (6m )

b) auty a rohy - súper loptu vhadzuje do hry z miesta, kde lopta opustila ihrisko. Gól dosiahnutý bez dotyku ktoréhokoľvek hráča neplatí. Po porušení pravidla sa zahráva priamy kop z hranice pokutového územia. Rohy  sa kopú.

 

c) striedanie hráčov - striedanie hráčov počas stretnutia je priebežné aj v neprerušenej hre

d) žltá karta v stretnutí - hráč je vylúčený na 2 min.- presilovka súpera. Po dosiahnutí gólu mužstvom, hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá v plnom zložení.

 f) červená karta –  vylúčenie na 3 minúty, /hráč je vylúčený do konca stretnutia a po vypršaní jeho trestu dvoch minút, môže nastúpiť iný spoluhráč. Aj po dosiahnutí gólu druhým mužstvom pokračuje trest./

g) pokutový kop - priamy voľný kop z hranice 8m

h) zápasy o umiestnenie: - ak sa nerozhodne o výsledku v riadnom hracom čase, kopú sa pokutové kopy v sériách ( 3 + 1 + 1 ) až do konečného rozhodnutia

13. Kritéria umiestnenia:

      -prvý dvaja z každej skupiny postupujú do semifinále a 3-4 hrajú o umiestnenie

      - pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas

      - pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhoduje mini tabuľka

      - gólový rozdiel zo všetkých stretnutí

      - gólový podiel zo všetkých stretnutí

      - penalty

14. program zápasov- Podrobný program zápasov pošleme týždeň pred začiatkom turnaja

 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ