MŠK SENEC

PROPOZÍCE

 

JARNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

STARŠÍCH ŽIAKOV U15

roč. nar. 2005 a ml.

 

Dátum:                          8. marca 2020

Ihrisko:                         NTC Senec
Počet mužstiev:            12

Bránky:                         2 x 5m,  hrá sa na šírku ihriska

Hrací čas:                      1 x 16 minút

                                       (Organizátor si vyhradzuje právo zmeny systému hry

                                       v prípade zmeny počtu  účastníkov. )

Počet hráčov:               8 + 1
Lopta:                           č. 5

Striedanie:                    hokejovým spôsobom

Výstroj:                         jednotné dresy, povinné chrániče

Vhadzovanie lopty:     vykonáva sa rukami

Rozohrávanie od bránky:    ľubovoľne rukou alebo nohou

Hra brankára:                      malú domov nesmie chytiť rukami, ináč nasleduje nepriamy kop

Systém hry:                2 základné skupiny A, B + zápasy o 11., 9., 7., 5. miesto

                                    + zápasy A1 : B2, B1 : A2, následne semifinále a finále

 

Poradie v skupine:    počet bodov
                                   vzájomný zápas   

                                   viac strelených gólov

Štartovné:                  80 € - zahŕňa náklady na rozhodcov, ceny, občerstvenie pre družstvá

                                   číslo účtu: SK42 8360 5207 0042 0533 3341

 

Organizačné pokyny a harmonogram turnaja

a) registrácia na turnaj  prebieha ráno od 8:00 v deň konania turnaja. Je potrebné, aby hráči mali so sebou kartičku poistenca.  Maximálny počet hráčov je 14 + 2 realizačný tím. Technická porada je o 8.40  hod. Ukončenie turnaja a vyhodnotenie: cca o 16.00

b) stravu účastníkom, ako aj pitný režim zabezpečuje organizátor. Okrem toho bude možnosť zakúpiť si občerstvenie v bufete.

c) zápasy sú naplánované s minimálnou prestávkou, povinnosťou tímu je byť na striedačke 5 minút pred začiatkom zápasu

d) všetci hráči musia spadať do príslušnej vekovej kategórie

 

Z kapacitných dôvodov slúžia šatne výlučne hráčom a trénerom. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané v šatniach používať sklo a porcelán.  Zdravotník bude na turnaji zabezpečený.

Účastníci turnaja nie sú organizátorom poistení a organizátor nezodpovedá za fyzickú ujmu alebo materiálnu stratu v súvislosti s účasťou na turnaji. Za správanie, dodržiavanie organizačných a bezpečnostných usmernení v celom areáli a za zaistenie osobných vecí a cenností zodpovedajú realizačné tímy družstiev.

 

KONTAKTNÉ OSOBY: Patrik Szabo – 0918 794 821 / patrikszabo10@gmail.com,                  Marcel Jankura – 0905 582 183