Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto

Komisia mládeže, Súmračná 27, 821 01 Bratislava

 

 

XXIII. ročník zimnej halovej ligy prípraviek

„O pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“

 

 

PROPOZÍCIE

 

 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1. Názov podujatia:         XXIII. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek

 

2. Organizátor:               Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto

 

3. Termíny:                    I.kolo 17.12., II.kolo 21.01., III.kolo 29.01.,

IV.kolo 05.02., V.kolo 11.02., VI.kolo 26.02.,

VII.kolo 04.03., VIII.kolo 12.03.

 

4. Miesto:                       Telocvična LF UK v Mlynskej doline,

Staré Grunty 36 (Manželské internáty)

 

5. Štartujú:                     Družstvá prípraviek FK a FO podľa prihlášok. Štartovať môžu len registrovaný hráč, spĺňajúci požadovanú vekovú kategóriu.

 

6. Kategória:                   Prípravka ročníky 2013 a mladší.

 

7. Hrací systém:             Prihlásené družstvá boli zaradené do jednej skupiny. V skupine sa hrá systémom každý s každým podľa vylosovania.

                                      O konečnom poradí rozhoduje:

 1. vyšší počet bodov,
 2. pri rovnosti počtu bodov 2 družstiev:
  • výsledok vzájomného stretnutia,
  • rozdiel skóre,
  • vyšší počet strelených gólov,
  • vyšší počet víťazstiev,
  • nižší počet prehier,
  • žreb
 3. pri rovnosti počtu bodov 3 a viac družstiev:
  • tabuľka vzájomných stretnutí,
  • pri ďalšej rovnosti bodov sa postupuje podľa bodu b).

 

8. Rozhodcovia:              Deleguje KR ObFZ Bratislava – mesto.

 

9. Zdravotnícka pomoc:  Každé zúčastnené družstvo si zabezpečuje                              

zdravotnícku pomoc individuálne. Každý hráč musí mať so sebou preukaz poistenca.

 

10. Ceny:                       Prvé 3 družstvá obdržia ceny od organizátorov turnaja.

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA

 

11. Predpisy:        Hrá sa podľa pravidiel futbalu a týchto propozícií:

- postavenie hráča mimo hru neplatí,

- hrá sa na ihrisku hádzanárskych rozmerov,

- brankár môže zasahovať rukami vo vlastnom pokutovom území (v šestke). Kop od brány rozohráva brankár výkopom alebo vyhodením len na vlastnej polovici HP (porušenie sa trestá NVK v prospech súpera zo stredovej značky). Ak je lopta v hre (brankár ju po strele chytil), pokračuje s ňou ďalej ako hráč (môže rozohrať loptu aj na súperovu polovicu HP),

- ak sa lopta dotkne stropu, zahráva sa NVK zo stredovej značky proti družstvu, ktoré sa previnilo,

- ak je udelená ŽK = vylúčenie na 2 minúty (ak oslabené družstvo v oslabení dostane gól, presilová hra sa končí),

- ak je udelená ČK = vylúčenie na 5 minút (hráč sa už do stretnutia nemôže zapojiť), v prípade udelenia ČK sa musí dodržať celých 5 minút trestu (ak je dosiahnutý gól trest stále trvá),

- ak sa na HP nachádza viac hráčov, ako je povolené, potrestá R previnilé družstvo udelením ŽK hráčovi, ktorý pravidlo porušil,

12. Počet hráčov:  Družstvo tvoria 4 hráči v poli a brankár (4+1)

13. Striedanie:       Počet striedaní je ľubovoľný vo vyhradenom priestore (hokejovým spôsobom),

14. Výstroj:           Každé družstvo je povinné mať sadu dresov, obuv vhodnú do haly  (nie s čiernou podrážkou). V prípade rovnakej farby dresov, je mužstvo vyžrebované ako hosť, povinné mať k dispozícií rozlišovačky alebo inú sadu dresov.

15. Hrací čas:       2x20minút. Polčasová prestávka je z časových dôvodov stanovená na max. 5 minút. Medzi stretnutiami je prestávka 5 minút určených na rozcvičenie mužstiev (viď časový harmonogram turnaja),

16. Lopta:             Hrá sa s loptou č.4 (nie futsal). Loptu na stretnutie je povinné poskytnúť mužstvo vyžrebované ako domáce.

17. Súpiska:          Každé družstvo musí predložiť súpisku do 11.12.2022. Na stretnutia môžu nastúpiť iba hráči uvedený na súpiske. Hráč môže nastúpiť iba za to družstvo, na ktorého súpiske je uvedený.

 

C. OSTATNÉ

 

18. Disciplinárne priestupky: Závažné disciplinárne priestupky, udelené ČK alebo udelená 4xŽK bude riešiť OV turnaja, prípadne DK ObFZ Bratislava – mesto,

 

19. Námietky:       Námietky voči priebehu stretnutia, prípadne iné námietky v súlade s pravidlami futbalu môže na zadnú stranu súpisky mužstva uviesť iba vedúci družstva. Námietky budú riešené OV turnaja.

 

20. Výsledky:        Výsledky každého hracieho dňa budú spracované KM, tak aby jednotlivým družstvám boli k dispozícií priebežné tabuľky na internetovej stránke (https://obfz-bratislava-mesto.futbalnet.sk/spravy/).

 

21. Ostatné pokyny: Družstvo je povinné dostaviť sa na stretnutie v stanovenom čase (30 minút pred začiatkom svojho stretnutia), v prípade, že družstvo nebude do 5 minút od stanovenom začiatku pripravené na stretnutie na HP, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 5:0. Družstvo za nenastúpenie na stretnutie zaplatí poriadkovú pokutu        50 euro. Žiadame vedúcich mužstiev o zabezpečenie disciplíny hráčov tak, aby bola udržiavaná  čistota priestorov, aby nedošlo k narušeniu priebehu turnaja, prípadne poškodeniu zariadenia športovej haly.

 

22. Organizačný výbor:

                            Predseda     – Mgr. Adam Somoláni

                            Tajomník     – Ľubomír Udvardy

Členovia     – Andrej Chromý, Dušan Štofik,

   Alexandra Vargová, Jakub Štofik

 

 

                                                                            Mgr. Adam Somoláni, v.r.

                                                                                   predseda KM

 

Vylosovanie:

 

         Skupina A 

 1. FK Rača Bratislava
 2. NŠK 1922 Bratislava „A“                           
 3. MFK Záhorská Bystrica
 4. MŠK Iskra Petržalka
 5. ŠK Bernolákovo
 6. FK Lamač Bratislava              
 7. PSČ Pezinok                          
 8. NŠK 1922 Bratislava „B“                                              
 9. FK Slovan Ivanka pri Dunaji

 

Časový harmonogram:

I. Kolo (17.12.2022)

08,00 – 08,45       NŠK „A“ – Ivanka

08,50 – 09,35        Záh. Bystrica – NŠK „B“

09,40 – 10,25       Iskra – Pezinok

10,30 – 11,15       Bernolákovo – Lamač   

                            Rača – voľný žreb

 

II. Kolo (21.01.2023)

08,00 – 08,45       NŠK „B“ – Iskra

08,50 – 09,35        Rača – NŠK „A“

09,40 – 10,25       Lamač – Iskra                (Predohrávka IX. kola)

10,30 – 11,15       Ivanka – Záh. Bystrica

11,20 – 12,05       Pezinok – Bernolákovo

 

III. Kolo (29.01.2023)

08,00 – 08,45       Bernolákovo – NŠK „B“

08,50 – 09,35        Záh. Bystrica – Rača

09,40 – 10,25       NŠK „B“ – NŠK „A“        (Predohrávka IX. kola)

10,30 – 11,15       Lamač – Pezinok

11,20 – 12,05       Iskra – Ivanka      

 

IV. Kolo (05.02.2023)

08,00 – 08,45       Rača – Iskra

08,50 – 09,35        Ivanka – Bernolákovo

09,40 – 10,25       Pezinok – Záh. Bystrica (Predohrávka IX. kola)

10,30 – 11,15       NŠK „B“ – Lamač

11,20 – 12,05       NŠK „A“ – Záh. Bystrica

 

V. Kolo (11.02.2023)

08,00 – 08,45       Rača – NŠK „B“

08,50 – 09,35        NŠK „A“ – Pezinok

09,40 – 10,25       Ivanka – Rača               (Predohrávka IX. kola)

10,30 – 11,15       Záh. Bystrica – Lamač

11,20 – 12,05       Iskra – Bernolákovo

 

 

 

 

 

VI. Kolo (26.02.2023)

08,00 – 08,45       Iskra – NŠK „A“

08,50 – 09,35        Pezinok – NŠK „B“

09,40 – 10,25       Lamač – Ivanka

10,30 – 11,15       Bernolákovo – Rača

Záh. Bystrica – voľný žreb      

 

VII. Kolo (04.03.2023)

08,00 – 08,45       Bernolákovo – Záh. Bystrica

08,50 – 09,35        Pezinok – Rača

09,40 – 10,25       Lamač – NŠK „A“

10,30 – 11,15       NŠK „B“ – Ivanka

                             Iskra – voľný žreb          

 

VIII. Kolo (12.03.2020)

                             Ivanka – Pezinok

Časy stretnutí      Rača – Lamač  

budú upresnené  NŠK „A“ – Bernolákovo

06.03.2023           Záh. Bystrica – Iskra

                            NŠK „B“ – voľný žreb

11,20                    Vyhodnotenie ZHL