Turnaj o pohár starostu Dúbravky

PROPOZÍCIE FUTBALOVÉHO TURNAJA

Mladších žiakov roč. nar. 2004-05 U13

1. Organizátor: Bratislava mestá časť Dúbravka, občianske združenie ac Zelenka

2. Termín: 5.3.207 (nedeľa)

3. Miesto: športova hala mlynska dolina

4. Vek. kategória: hráči narodení po 1.1.2004

5: Prihlásení účastníci: ŠK VRAKUŇA, ŠK HARGAŠOVÁ ZAHORSKÁ BYSTICA,FK LAMAČ, SC LOKOMOTÍVA DNV,MFK RUSOVCE,NOVOMESTKÝ ŠPORTOVÝ KLUB1992,FKP DUBRAVKA ,,A“, FKP DUBRAVKA ,,B“

6. Počet osôb v družstve: 13 hráčov + 2 tréneri

Ved. družstva predloží súpisku družstva. 

7. Poistenie: na náklady vysielajúceho klubu

8. Štartovné: 50 €

9. Občerstvenie: zabezpečí organizátor turnaja. Rodičia so budú môcť občerstviť v bufete , priamo v hale 

10. Rozhodcovia: z radov ObFZ BA

11. Ceny: družstva na 1. – 3. mieste obdržia pohár

Ocenený bude aj najlepší hráč , najlepší strelec a najlepší brankár

12. Pravidlá turnaja:

      - hracia plocha: palubovka športovej haly mlynská dolina

      - bránky: hádzanárske

      - lopty: č. 4

      - hráči: brankár + 4 hráči v poli

      - striedanie: hokejovým spôsobom

      - výstroj: jednotné dresy, povinné chrániče

      - hrací čas: 2 x 10 min. bez prestávky

a) brankár - zahajuje hru po prerušení z pokutového územia rukou alebo nohou, hodom alebo výkopom. Lopta nesmie pretnúť poliacu čiaru bez dotyku ktoréhokoľvek hráča. Po porušení tohto pravidla, zahráva súper priamy kop z poliacej čiary. V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí. - zahajuje hru po prerušení, postavenie súperových hráčov musí byť mimo pokutového územia. - zahajuje hru po prerušení z pokutového územia, nesmie spätnú prihrávku od spoluhráča, tzv. malá domov, chytať rukou. Priestupok sa trestá priamym voľným kopom z hranice pokutového územia ( 7m ), proti mužstvu, ktoré sa previnilo. - prešľap a hra rukou mimo pokutové územie sa trestá priamym voľným kopom z hranice pokutového územia ( 7m ) - postavenie brániaceho súpera pri kopoch ( 5m ) 

b) auty a rohy - súper loptu vhadzuje do hry z miesta, kde lopta opustila ihrisko. Gól dosiahnutý bez dotyku ktoréhokoľvek hráča neplatí. Po porušení pravidla sa zahráva priamy kop z hranice pokutového územia. Rohy  sa kopú

 c) dotyk lopty so stropom - priamy voľný kop proti mužstvu, ktoré sa previnilo, z miesta dotyku 

d) striedanie hráčov - striedanie hráčov počas stretnutia je priebežné aj v neprerušenej hre 

e) žltá karta v stretnutí - hráč je vylúčený na 2 min.- presilovka súpera. Po dosiahnutí gólu mužstvom, hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá v plnom zložení.

 f) červená karta –  vylúčenie na 3 minúty, /hráč je vylúčený do konca stretnutia a po vypršaní jeho trestu dvoch minút, môže nastúpiť iný spoluhráč. Aj po dosiahnutí gólu druhým mužstvom pokračuje trest./

g) pokutový kop - priamy voľný kop z hranice 7m 

h) zápasy o umiestnenie: - ak sa nerozhodne o výsledku v riadnom hracom čase, kopú sa pokutové kopy v sériách ( 3 + 1 + 1 ) až do konečného rozhodnutia

13. Kritéria umiestnenia:

      -prvý dvaja z každej skupiny postupujú do semifinále a 3-4 hrajú o umiestnenie 

      - pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas

      - pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhoduje mini tabuľka

      - gólový rozdiel zo všetkých stretnutí 

      - gólový podiel zo všetkých stretnutí

      - penalty

14. program zápasov- Podrobný program zápasov pošleme týždeň pred začiatkom turnaja