Dúbravka Cup 2023

IV. ročník turnaja o pohár starostu Mestskej časti Dúbravka PROPOZÍCIE FUTBALOVÉHO TURNAJA 

Mladších žiakov rok nar. 2010 a mladší 

1. Organizátor: Mestská časť Bratislava – Dúbravka, FKP Bratislava  2. Termín a čas: 25. 02. 2023 (sobota), 8:00 – 16:00 hod  

3. Miesto: Športová hala Slovnaft – Vlčie hrdlo 50, Bratislava  4. Veková kategória: hráči narodení po 01. 01. 2010  

5. Počet družstiev: 8  

7. Počet osôb v družstve: max. 10 hráčov + 2 tréneri  

 vedúci družstva predloží súpisku družstva  

8. Poistenie: na náklady vysielajúceho klubu  

9. Štartovné: 80 €  

 Štartovné prosíme posielať na účet FKP do 18.2.2023   IBAN: SK75 0200 0000 0030 8006 3653 (VÚB)   Družstvo sa považuje za prihlásené po uhradení štartovného  10. Občerstvenie: pre družstvá zabezpečí organizátor turnaja. Rodičia a deti sa ešte  budú môcť občerstviť aj v bufete  

11. Rozhodcovia: z radov BFZ  

12. Ceny: družstvá na 1. – 3. mieste obdržia pohár a medaile   ocenený bude aj najlepší hráč, najlepší strelec a najlepší brankár  13. Zdravotná služba: zabezpečí organizátor turnaja  

14. Prezentácia: 7:30 hod  

 7:45 hod – porada trénerov, vedúcich družstiev, odovzdanie  súpisiek družstiev.  

15. Organizačný výbor: Štefan Gubrica, 0903434035, s.gubrica@gmail.com  Radek Šatka, 0911707010, radek.saticka@gmail.com  Ivan Dananaj, 0908185494, ivan.dananaj@gmail.com  Branislav Javorek, 0908418652, jupico@yahoo.com 16. Pravidlá turnaja:  

- hracia plocha: Palubovka ŠH Slovnaft  

- bránky: 3x2 m  

- lopty: č. 4  

- hráči: brankár + 4 hráči v poli  

- striedanie: hokejovým spôsobom  

- výstroj: jednotné dresy, povinné chrániče  

- hrací čas: 2x10 min. bez prestávky 

a) Brankár môže chytať loptu len v bránkovisku a loptu rozohráva do 10 sekúnd. Ak  brankár nerozohrá loptu do 10 sekúnd, rozhodca nariadi proti jeho družstvu kop  z rohu.  

b) Brankár začína hru po prerušení z pokutového územia (bránkoviska) rukou alebo  nohou, hodom alebo výkopom. Postavenie súperových hráčov musí byť mimo  pokutového územia. Lopta nesmie pretnúť poliacu čiaru bez dotyku ktoréhokoľvek  hráča. Po porušení tohto pravidla zahráva súper nepriamy kop z poliacej čiary.  V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí.  

c) Ak brankár položí loptu na zem, je táto automaticky v hre a súper môže dosiahnuť  gól. Brankár nemôže takúto loptu zobrať opäť do rúk, inak nasleduje nepriamy voľný  kop z miesta priestupku.  

d) Brankár nesmie spätnú prihrávku od spoluhráča, tzv. malá domov, chytať rukou.  Priestupok sa trestá nepriamym kopom z čiary bránkoviska. Prešľap a hra rukou  brankára mimo pokutové územie sa trestá priamym kopom z hranice bránkoviska.  

e) Auty a rohy – auty sa rozohrávajú nohou z miesta, kde lopta opustila ihrisko.  Gól z autu dosiahnutý bez dotyku ktoréhokoľvek hráča neplatí.  

Rohy sa kopú.  

Všetky kopy sa rozohrávajú do 10 sekúnd.  

Postavenie brániaceho súpera pri kopoch (6 m).  

f) Kĺzačky sú zakázané. Pri porušení pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop.  g) Striedanie hráčov - striedanie hráčov počas stretnutia je priebežné aj v neprerušenej  hre.  

h) Žltá karta v stretnutí - hráč je vylúčený na 2 min.- presilovka súpera. Po dosiahnutí  gólu mužstvom hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá v plnom zložení.  i) Červená karta – vylúčenie na 3 minúty, (hráč je vylúčený do konca stretnutia a po  vypršaní jeho trestu troch minút, môže nastúpiť iný spoluhráč. Aj po dosiahnutí  gólu druhým mužstvom pokračuje trest).  

j) Pokutový kop - priamy voľný kop z hranice 7 m.  

k) Zápasy o umiestnenie: - ak sa nerozhodne o výsledku v riadnom hracom čase, kopú  sa pokutové kopy v sériách (3 + 1 + 1) až do konečného rozhodnutia.  17. Kritéria umiestnenia:  

- prví dvaja z každej skupiny postupujú do semifinále, 3. a 4. hrajú o umiestnenie  - pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas  

- pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhoduje mini tabuľka  

- gólový rozdiel zo všetkých stretnutí  

- gólový podiel zo všetkých stretnutí  

- penalty  

18. Program zápasov – podrobný program zápasov pošleme týždeň pred začiatkom turnaja.  TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ