ZIMNÁ HALOVÁ LIGA MALACKY
 
STARŠÍCH ŽIAKOV

ročník 2019/2020

 
 

1. Organizátor:

ŠK ŽOLÍK MALACKY – LORINCZI František 0905 224 495, VICIAN Martin 0903 234 696,

ŠVARC Daniel 0904 567 567

VŚETKY INFORMÁCIE O TURNAJI A VÝSLEDKY SÚ ZOBRAZOVANÉ NA NAŠEJ

STRÁNKE : www.skzolikmalacky.sk

2. Miesto:

Športová hala Malina Malacky

3. Termín:

Základná časť sa odohrá v dňoch 30.11.2019, 15.12.2019, 11.1.2020, 18.1.2020

Finálová časť 25.1.2020

4. Ceny:

Prvé tri mužstvá vo finálovej časti získajú poháre.

5. Zdravotné zabezpečenie:

Zdravotné zabezpečenie a poistenie účastníkov ide na náklady vysielajúceho FK.

6. Štartovné :

100€ za jedno družstvo

Platba pred prvým zápasom v hotovosti.

7. Hrací systém :

Základná časť: Mužstvá sú rozdelené do dvoch skupín

V skupine každý s každým dva vzájomné zápasy.

Víťazstvo 2 body, remíza 1, prehra 0.

Rozhoduje: body, vzájomný zápas , skóre.

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

1. Predpis:

Hrá sa podľa pravidiel futbalu a týchto propozícii:

Výnimky :

- hrá sa na ihrisku hádzanárskych rozmerov, postavenie hráča mimo hru neplatí.

- brankár môže chytať loptu do ruky iba vo vyznačenom bránkovom území. Brankár nesmie

loptu:

- a/ vyhodiť vzduchom priamo na súperovu polovicu ihriska bez toho, aby sa lopta

dotkla palubovky, alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici,

- b/ vykopnúť ani z ruky ani po odraze zo zeme / „half-volej“/ priamo na súperovu

polovicu. Kop od bránky vykoná hráč /brankár/ nohou, lopta musí byť v kľude

a ostatní hráči musia byť mimo bránkové územie. Kop od brány sa loptu nesmie

zahrať priamo na súperovu polovicu ihriska bez toho, aby sa lopta dotkla palubovky,

alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici, /porušenie sa trestá NVK v prospech

súpera zo stredovej čiary/.

- každý voľný kop musí byť rozohraný do 5 sekúnd /od pokynu R/ a hráči brániaceho

družstva musia byť pri zahrávaní kopu vo vzdialenosti 5 m.

- sklz pod nohy protihráča je posúdený ako faul. Jediná výnimka je zákrok brankára

v bránkovisku, pokiaľ nedôjde k faulu na útočiaceho hráča.

- v prípade, že sa lopta dotkne stropu, zahráva sa NVK proti družstvu, ktoré sa previnilo,

/zahráva sa z polovice ihriska/,

- ŽK – vylúčenie na 2 minúty, v prípade udelenia ŽK brankárovi, tento môže pokračovať

v hre a vylúčený na 2´ je jeden z hráčov, v tom čase hrajúci na palubovke.

- ČK – vylúčenie na 2 minúty, /hráč je vylúčený do konca stretnutia a po vypršaní jeho

trestu dvoch minút, môže nastúpiť iný spoluhráč/,

- auty a rohy sa kopú.

- Pokutový kop vzdialenosť 7 m

2. Počet hráčov:

Každé družstvo tvoria 4 hráči v poli a brankár / 4 + 1 /.

3. Striedanie:

Družstvá môžu striedať hokejovým spôsobom vo vyhradenom priestore zo súhlasom rozhodcu počas

prerušenia.

4. Výstroj:

Hrať je povolené v športovej obuvi s hladkou podrážkou - nie tarfy a pod. V prípade nevhodnej obuvi

nebude hráč pripustený k hre. Každé družstvo musí mať k dispozícii vlastnú loptu. Na stretnutie sa

bude používať halová lopta pre obe vekové kategórie - č.4. Domáce mužstvo musí mať k dispozícií

dve sady dresov, alebo ako druhú sadu rozlišovačky inej farby ako súprava dresov.

5. Hrací čas:

2 x 15 min. (5 min. prestávka výmena strán)

Vo finálovej časti: sa upresní predbežne 2x 15 min.

6. Prezentácia:

Vedúci družstiev /tréneri/ sú povinní mať stále pred každým stretnutím k dispozícií súpisku družstva

potvrdenú klubom.

 

Záverečný turnaj

 

- v záverečnom turnaji vytvoria dve skupiny C, D, kde sa po odohratých

zápasoch v základnej skupine postupuje :

do skupiny C o 1-6 miesto  mužstvá z 1.-3. miesta v tabulke skupiny

do skupiny D o 7-10 miesto mužstvá zo 4.-5. miesta v tabuľke skupiny

 

Finálová časť skupiny C sa hrá PLAY OFF systémom. Mužstvá z 1. miesta budú nasedené do

semifinále. Mužstvo z 2. miesta odohrá zápas s mužstvom z 3. miesta z druhej skupiny o postup do

semifinále proti družstvu z 1. miesta z druhej skupiny.

Každé mužstvo bude hrať o umiestnenie.

Finálová časť skupiny D sa hrá tabuľkovým spôsobom každý s každým. Do záverečného turnaja sa

prenáša polovica bodov a celé skóre.

Každý zápas musí mať víťaza.

Rozhoduje: body, vzájomný zápas , skóre,

 

-

 

Poznámka:. Záverečný turnaj – v prípade remízy penaltový rostrel 3 hráčov zo vzdialenosti 7 m

(pokračuje sa ďalší hráč rýchla smrť)

UPOZORNENIE:

Z priestorových dôvodov žiadame všetky družstvá, aby sa k svojim stretnutiam dostavovali

podľa vyžrebovania, cca 30 min. pred začiatkom. Zároveň žiadame zodpovedných vedúcich

jednotlivých družstiev o zabezpečenie disciplíny hráčov tak, aby nedošlo k narušeniu priebehu zápasov,

príp. poškodenie zariadenia športovej haly, telocvične. Tiež upozorňujeme na zákaz rozcvičovania sa

s loptou v priestoroch šatní, prípadne na chodbe ŠH alebo telocvične.

Družstvo je povinné dostaviť sa na stretnutie v stanovenom čase, v prípade, že družstvo nebude

do 10 minút od stanoveného začiatku pripravené na stretnutie na hracej ploche, bude súperovi priznané

kontumačné víťazstvo 3:0. V prípade neskoršieho začiatku zápasu môže rozhodca zápas skrátiť, aby bol

dodržaný hrací plán.

 

II. ROZPIS STRETNUTÍ :

 

Rozpis je spracovaný v samostatnom excelovskom súbore, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu.