Kódex rodiča

 

-         Chodiť so synom na tréning, zápasy a turnaje pravidelne a včas.

-         Platiť mesačné príspevky pravidelne a včas.

-         Rešpektovať vedenie a riadenie klubu, trénera a nezasahovať do ich kompetencií.

-         Nevstupovať na hraciu plochu ani počas tréningov a ani zápasov.

-         Rodič sa má zdržiavať v hľadisku pre divákov, neriadi hru mužstva ani svoje dieťa a správa sa vždy slušne.

-         Povzbudzovať korektne a športovo, rešpektovať aktuálne schopnosti svojho dieťaťa, dopriať mu radosť z hry.

-         Akceptovať skutočnosť, že chyby sú súčasťou hry, učenia sa a zdokonaľovanie sa.

-         Tlak a kritika pôsobí na mladého hráča negatívne, pochvala ho posúva vpred.

-         Vyznávať myšlienku a princíp fair-play, učiť deti vedieť aj prehrávať, nie iba vyhrávať za každú cenu.

 

       -         Ak rodič má nejaké poznámky , prípade výhrady, môže navštíviť trénera mimo času športovej prípravy.

       -         Kľud je to len hra.

       -         Povzbudzujte  a podporujte svoje dieťa.

       -         Oceňte dobré akcie potleskom.

       -         Nekaučujte svoje deti.

       -         Nezabudnite , že tréneri a rozhodcovia sú len ľudia.

       -         Nekričte na rozhodcov a trénerov , ste vzorom pre svoje deti.

       -         Rešpektuj súpera a pravidlá hry.