Prokop Jozef  - predseda futbalového oddielu 

tréner U19 - U17

držitel UEFA B licencie

tel.číslo - 0907 787 642

email - prokopj04@gmail.com 

 

Požgay Lubomír - podpredseda

asistent trénera U17 /U19

držiteľ C licencie

tel.číslo - 0911 010 493

email - Lubo.pozgay@gmail.com

 

Kozubík Vladimír - 

tréner - U15 

držiteľ UEFA B licencie

tel.číslo - 0908 099 731

email -  vladok@hotmail.com

 

Václav Měšťan -

tréner U13

držiteľ UEFA Grassroots C

tel.číslo - 0910 651 666

email - m33tan@gmail.com

 

Jakubík Milan

tréner U11

držiteľ C licencie

tel.číslo - 0903 638 419

email - stavbydomy@gmail.com

 

Jakubík Nicolas

tréner U10

držiteľ C licencie

tel.číslo - 0903 450 308

email - nicolasjakubiknj@gmail.com

 

Monika Blechová

trénerka U8

držiteľ UEFA Grassroots C 

tel.číslo - 0910 148 846

email - monikablechovaa@gmail.com 

 

Juraj Slanina - 

tréner U9

držiteľ UEFA Grassroots C

tel.číslo - 0902 399 472

email - juraj.slanina@gmail.com 

 

Dušan Kupčík

tréner brankárov

držiteľ SFZ Grassroots Leader

tel.šíslo - 0903 261 050

 
 

 

Emailové adresy pre jednotlivé kategórie - 

Seniori - seniori@mfkzb.sk

Starší dorast U19 - starsi.dorast@mfkzb.sk

Mladší dorast U17 - mladsi.dorast@mfkzb.sk

Starší žiaci U15starsi.ziaci@mfkzb.sk

Mladší žiaci U13mladsi.ziaci@mfkzb.sk

Staršia prípravka U11starsia.pripravka@mfkzb.sk

Mladšia prípravka U10mladsia.pripravka@mfkzb.sk

Prípravka U8predpripravka@mfkzb.sk

MFK Záhorská Bystrica - info@mfkzb.sk