Poplatky v športovom klube MFK Záhorská Bystrica

 

Poplatky slúžia spolu so získanými dotáciami od Mestskej časti ZB, financií od sponzorov, z grantov a z 2% dane z príjmov na financovanie chodu futbalového oddielu občianskeho združenia MFK Záhorská Bystrica. Hlavnými nákladmi sú:

-        poplatky SFZ za vedenie zápasov, rozhodcov, registráciu hráčov

-        zápisné a registračné poplatky na turnaje a ligy, občerstvenie

-        nákup náradia a náčinia a pomôcok na tréningy, zápasy a turnaje

-        starostlivosť o futbalové ihrisko (čiastočne), zázemie

-        honoráre trénerom všetkých kategórii

 

Výška poplatkov: od 1.1.2023

 

Kategória

Poplatok / mesiac

Obdobie

Predprípravka U7 

Euro 24

platí sa spolu 10 mesiacov

Prípravka U8

Euro 26

platí sa spolu 10 mesiacov

Prípravka U11,U10,U9

Euro 30

platí sa spolu 12 mesiacov

Mladší žiaci U13

Euro 34

platí sa spolu 12 mesiacov

Starší žiaci U15

Euro 34

platí sa spolu 12 mesiacov

Dorastenci U17/U19

Euro 38

platí sa spolu 12 mesiacov

 

Členský príspevok je potrebné uhradiť za jednotlivé 3 obdobia nasledovne:

 

Kategória

Obdobie

Obdobie

Obdobie

Predprípravka U5 - U7

Január – Apríl

Euro 96

Máj – Jún

Euro 48

September – December

Euro 96

Prípravka U8

Január – Apríl

Euro 104

Január – Apríl

Euro 52

Január – Apríl

Euro 104

 Prípravka U11,U10,U9

Január – Apríl

Euro 120

Máj – August

Euro 120

September – December

Euro 120

Mladší žiaci U13

Január – Apríl

Euro 136

Máj – August

Euro 136

September – December

Euro 136

Starší žiaci U15

Január - Apríl
Euro 136

Máj  -  August
Euro 136

September - December
Euro 136

Dorastenci U17/U19

Január  -  Apríl
Euro 152

Máj - August
Euro 152

September - December
Euro 152

 

Poplatok prosíme posielať na bankový účet: SK48 0200 0000 0038 3865 8459 vo VŮB.

 

Variabilný symbol je "1" / “2” / “3” podľa príslušného obdobia a do popisu transakcie uveďte prosím MENO a PRIEZVISKO dieťaťa.

 

Druhé dieťa v klube platí poplatok vo výške 50%. Tretie dieťa v klube je grátis.

 

V prípade, že ide o mnohodetnú rodinu alebo o dieťa zo sociálne slabého prostredia, kontaktujte nás prosím na info@mfkzb.sk s uvedením dôvodov a poplatok vieme prípadne upraviť.

 

Ak chcete (čo vrelo uvítame) zaplatiť rýchlejšie a pohodlnejšie, urobte tak cez VIAMO.

Stačí otvoriť VIAMO aplikáciu (TB VIAMO, VÚB VIAMO), prejsť na "Zaplatiť firme", "Načítať kód VIAMO platby" (VIAMO QR kód) pre platbu MFK.ZB (MFK Záhorská Bystrica), vpísať sumu, do správy pre príjemcu uviesť meno hráča/ky a ako identifikátor platby uviesť rok a obdobie, napr. 202302.

Následne "Odoslať platbu" a potvrdiť PINom. Pri ďalšej platbe ju stačí duplikovať (Nájdete platbu v zozname transakcií, zobrazíte detail platby a kliknete na "Duplikovať platbu") a zmeniť identifikátor platby.

Viac o Viame na www.viamo.sk