Poplatky v športovom klube MFK Záhorská Bystrica

Poplatky slúžia spolu so získanými dotáciami od Mestskej časti ZB, financií od sponzorov, z grantov a z 2% dane z príjmov na financovanie chodu futbalového oddielu občianskeho združenia MFK Záhorská Bystrica. Hlavnými nákladmi sú:

  • poplatky SFZ za vedenie zápasov, rozhodcov, registráciu hráčov
  • zápisné a registračné poplatky na turnaje a ligy, občerstvenie
  • nákup náradia a náčinia a pomôcok na tréningy, zápasy a turnaje
  • starostlivosť o futbalové ihrisko (čiastočne), zázemie
  • honoráre trénerom všetkých kategórii

 

Výška poplatkov: od 1.9.2023

Členský príspevok je potrebné uhradiť za jednotlivé 3 obdobia nasledovne, vždy na začiatku príslušného obdobia:

Pred zaplatením skontrolujte prosím sumu, keďže sa mohla od poslednej platby zmeniť (o čom ale informujeme aj emailom)

Kategória

Obdobie 1

Január - Apríl

Obdobie 2

Máj - August

(Máj - Jún pre U7-U8)

Obdobie 3

September - December

Predprípravka U7

112,- EUR

70,- EUR

140,- EUR

Prípravka U8

120,- EUR

70,- EUR

140,- EUR

 Prípravka U11,U10,U9

136,- EUR

150,- EUR

150,- EUR

Mladší žiaci U13

152,- EUR

160,- EUR

160,- EUR

Starší žiaci U15

152,- EUR

160,- EUR

160,- EUR

Dorastenci U17/U19

172,- EUR

180,- EUR

180,- EUR

 

Poplatok prosíme posielať na bankový účet: SK48 0200 0000 0038 3865 8459 vo VŮB.

Variabilný symbol je "1" / “2” / “3” podľa príslušného obdobia a do popisu transakcie uveďte prosím MENO a PRIEZVISKO dieťaťa a taktiež kategóriu (bez týchto informácií nevieme priradiť platbu dieťaťu a obdobiu). Súrodencov prosíme uhrádzať ako samostatné platby.

 

Poplatky prosíme hradiť:

1. Načas = na začiatku príslušného obdobia

2. Za celé obdobie (v prípade potreby zmeny nás prosím najprv kontaktujte, detto v prípade nástupu počas obdobia)

V opačnom prípade (neskorá úhrada, čiastočná úhrada) sa klub môže dostať do finančných problémov spôsobených druhotnou platobnou neschopnosťou. Za pochopenie vďaka.

 

Druhé dieťa v klube platí poplatok vo výške 50%. Tretie dieťa v klube je grátis.

 

V prípade, že ide o mnohodetnú rodinu alebo o dieťa zo sociálne slabého prostredia, kontaktujte nás prosím na info@mfkzb.sk s uvedením dôvodov a poplatok vieme prípadne upraviť.

 

Ak chcete (čo vrelo uvítame) zaplatiť rýchlejšie a pohodlnejšie, urobte tak cez VIAMO.

Stačí otvoriť VIAMO aplikáciu (TB VIAMO, VÚB VIAMO), prejsť na "Zaplatiť firme", "Načítať kód VIAMO platby" (VIAMO QR kód) pre platbu MFK.ZB (MFK Záhorská Bystrica), vpísať sumu, do správy pre príjemcu uviesť meno hráča/ky a ako identifikátor platby uviesť rok a obdobie, napr. 202302.

Následne "Odoslať platbu" a potvrdiť PINom. Pri ďalšej platbe ju stačí duplikovať (Nájdete platbu v zozname transakcií, zobrazíte detail platby a kliknete na "Duplikovať platbu") a zmeniť identifikátor platby.

Viac o Viame na www.viamo.sk