Vážení rodičia,priatelia nášho futbalového klubu,

v poslednom čase sa na nás obrátili niektorí z Vás s otázkou ako je možné finančne pomôcť klubu. Zrejme už viete, že ani navýšenie členského príspevku nebude postačovať na vykrytie predpokladaného rozpočtu klubu na súťažný ročník 2022/23. Nakoľko chceme, aby futbal bol športom pre všetkých, neustále zvyšovať členský príspevok nie je možné. Aj preto už dnes využívame viaczdrojové financovanie (2%, projekty a pod). Ak Vám Vaše možnosti umožnia poskytnúť klubu finančnú pomoc bude to pomoc neoceniteľná. Musím však znova zopakovať, že hlavným garantom našej činnosti je obec. Dostávame dotáciu za ktorú sme samozrejme vďační, máme k dispozícii futbalový areál, v ktorom sa môžeme v dôstojných podmienkach naplno venovať našim futbalovým nádejam. Bez podpory obce a pomoci sponzorov sa futbal momentálne robiť nedá. Klub ako taký má určité výdavky (tréningové pomôcky, dresy, poplatky SFZ, štartovné na turnajoch, prenájom športovej haly v zimnom období, odmeny pre trénerov.

Vďaka tomu, že sa na našej pôde stretlo mnoho nadšených a obetavých ľudí, klub začal pracovať celkom slušným tempom. Naša práca prináša ovocie v podobe rešpektu, ktorý vzbudzuje naša práca s mládežou medzi klubmi s mnohoročnou históriou a neporovnateľnými podmienkami. Svojou prácou robíme propagáciu predovšetkým svojej mestskej časti .

Kto chce a môže pomôcť finančne nášmu futbalovému klubu, môže tak urobiť prostredníctvom finančného daru, prípadne inej formy pomoci (po dohode). Ak ste sa rozhodli pre finančný dar, vyplňte prosím darovaciu zmluvu Darovacia zmluva MFK ZB template.docx, podpíšte a buď prineste na tréning (2 kópie), alebo pošlite sken na náš email info@mfkzb.sk a následne preveďte peniaze na náš účet (SK48 0200 0000 0038 3865 8459) a do poznámky prosím uveďte kategóriu, v ktorej hrá Vaše dieťa. Tieto finančné prostriedky budú evidované samostatne a môžu byť po dohode použité predovšetkým pre účely Vašej kategórie.

Vážení rodičia, starí rodičia, rodinný príslušníci, priatelia, ktorí chcete a viete akokoľvek klubu pomôcť zlepšiť finančnú situáciu, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc.

Akékoľvek ďalšie konštruktívne podnety na zlepšenie práce a zvýšenie úrovne klubu prezentujte, prosím, Vaším trénerom alebo priamo vedeniu klubu.

Ďakujeme Vám za dôveru.

S úctou

Jozef Prokop

Predseda klubu