ROZDELENIE SKUPÍN

Skupina „A“

Skupina „B“

 

ŠK Žolík Malacky r. 2008

ŠK Žolík Malacky r. 2007

 

ŠKP Dúbravka Bratislava r. 2007

ŠKP Dúbravka Bratislava r. 2008

 

ŠK Láb

FK TJ Kúty

 

FK Scorpions Bratislava

ŠK Hargašova Záhorská Bystrica

 

ŠK Senec

FC Rohožník

 

 

ZIMNÁ HALOVÁ  LIGA PRÍPRAVIEK ( r. 2007 -2008 ) - ROZPIS ZÁPASOV

Veková kategória: prípravka ročník 2007 – 2008

Miesto: telocvičňa na ZŠ Štúrova Malacky

Termín: podľa rozpisu zápasov. Hracím dňom bude sobota v čase od 13.00 – 16.00 hod. 

Počet hráčov: v jednom družstve max. 1 + 12 hráčov

Ceny: každý hráč dostane medailu