Zimný turnaj U19 v D.Lužnej 2024

Ihrisko s umelou trávou v Dunajskej Lužnej

 

1. Usporiadateľ: OFK Dunajská Lužná

2. Miesto konania: Štadión Joz.Straku st., NTC D.Lužná, Športová 749/1, 90042 D.Lužná, ihrisko

s umelou trávou

3. Prihlásené tímy (8 tímov): OFK Dunajská Lužná U19, OFK Dunajská Lužná U17, MFK Záhorská

Bystrica, MŠK Kráľová pri Senci, FK Slovan Ivánka pri Dunaji, FC Žolík Malacky U17, ŠK

Vrakuňa Bratislava, TJ Družstevník Vrakúň

4. Termíny hracích dní: nedeľa 21.1.2024, nedeľa 28.1.2024, nedeľa 4.2.2024, nedeľa

11.2.2024, nedeľa 18.2.2024, nedeľa 25.2.2024, nedeľa 3.3.2024

Hracie časy v uvedené hracie dni budú vždy: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00

5. Veková kategória: U19 (r.n. 2005 a mladší)

6. Systém turnaja: Každý s každým podľa rozpisu usporiadateľa (vylosovanie bude zverejnené

a odoslané mailom kontaktným osobám do 10.12.2023)

 

7. Propozície turnaja:

Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu. Výsledky jednotlivých zápasov aj s priebežnou

tabuľkou budú zasielané mailom na zodpovedné osoby vždy najneskôr do stredy,

nasledujúceho hracieho týždňa.

Hrací čas: 2 x 45 minút

Lopta: hrá sa s  futbalovými loptami veľkosti č.5, hracie lopty zabezpečí v rozpise vedený

domáci tím

Bodovanie: v-3b, r-1b, p-0b

Pre určenie poradia v tabuľke pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí:

- Vzájomné zápasy, v prípade, že skončili vzájomné zápasy nerozhodne rozhoduje skóre,

potom väčší počet strelených gólov

8. Rozhodcovia: Zabezpečuje organizátor turnaja.

9. Šatne a občerstvenie:

Zabezpečuje organizátor – každé mužstvo bude mať zabezpečenú šatňu v priestoroch

štadióna. V priestoroch štadióna bude pre zúčastnených k dispozícií reštaurácia Klubovňa

OFK.

10. Zdravotná služba:

Každý zúčastnený FK si zabezpečuje vlastného zdravotníka.

Kontakt:(organizátor ZT U19): Marián Janšák – marian.jansak@gmail.com , 0907/693308