ROZDELENIE SKUPÍN

Skupina „A“

Skupina „B“

 

ŠK Žolík Malacky r. 2005

ŠK Žolík Malacky r. 2006

 

FC Zohor

ŠKP Dúbravka Bratislava

 

FK TJ Kúty

ŠK Láb

 

TJ Lakšárska Nová Ves

ŠK Hargašova Záhorská Bystrica

 

ŠK Závod

FK Studienka

 

FC Rohožník      

ŠK Lozorno

 

 

ZIMNÁ HALOVÁ  LIGA PRÍPRAVIEK ( r. 2005 -2006 ) - ROZPIS ZÁPASOV

Veková kategória: prípravka ročník 2005 – 2006

Miesto: telocvičňa na ZŠ Štúrova Malacky

Termín: podľa rozpisu zápasov. Hracím dňom bude nedeľa v čase od 13.00 – 16.00 hod. 

Počet hráčov: v jednom družstve max. 1 + 12 hráčov

Ceny: každý hráč dostane medailu