Záhorská Bystrica Cup 2017

 
Propozície
 
Termín: 25.2.2017 (sobota),
 
Kategória – ročník narodenia 2006 a mladší.
 
Začiatok turnaja od 8:00 hod. (príchod do haly možný od 07:30 hod), koniec turnaja do 12:00 hod.
 
Organizátor: MFK Záhorská Bystrica
 
Kontaktné osoby: Jozef Prokop, tel. č. 0907 787 642
 
Miesto turnaja: Sportpark ‐ Nová 1598/64, 900 31 Stupava
https://www.sportpark.sk/sportova‐hala.html
 
Štartovné: 45,€/mužstvo (zahŕňa nájomné za halu, prípravu a organizáciu turnaja).
 
Účastníci turnaja: MFK Záhorská Bystrica , SDM Domino , FK Slovan Ivanka pri Dunaji , FK Lamač , ŠK Žolík Malacky
 
Hrací systém: Každý z každým na jednom ihrisku (4 zápasy každé mužstvo).
 
Hrací čas: 1 x 20 min.
 
Rozmery: Hádzanárske ihrisko – tvrdý povrch (parkety) ‐ rozmery cca 40x20m, hádzanárske brány s rozmermi 3x2m.
Lopta lenivá odľahčená č.4 (auty sa kopú)
 
Počet hráčov: 4 hráči v poli + brankár.
 
Ceny: Bez vyhodnocovania umiestnenia, strelcov, brankárov alebo hráčov turnaja, bez medailí
a individuálnych ocenení.
 
Strava/pitný režim: na vlastné náklady.´
 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny systému stretnutí.
 
Účastníci turnaja nie sú nijako poistení a organizátor nezodpovedá za fyzickú ujmu alebo materiálnu
stratu v súvislosti s účasťou na turnaji. Za chovanie a bezpečnosť hráčov v celom areáli a za zaistenie
osobných vecí a cenností zodpovedá vedúci výpravy.
 
Pravidlá turnaja:   
a) brankár  ‐ zahajuje hru po prerušení z pokutového územia rukou alebo nohou, pričom lopta nesmie pretnúť poliacu čiaru. To isté platí aj v  neprerušenej hre. 
Po porušení tohto pravidla súper zahráva nepriamy  kop z poliacej čiary.        
‐  postavenie súperových hráčov pri rozohrávaní musí byť mimo  pokutového územia      
‐  nesmie spätnú prihrávku (tzv. "malú domov") chytať do rúk.        
Nasleduje nepriamy kop z hranice pokutového územia, proti družstvu, ktoré sa previnilo.        
‐  hra rukou mimo pokutového územia sa trestá priamym voľným kopom proti družstvu ktoré sa previnilo        
‐  postavenie brániaceho súpera pri kopoch je 5m.  
b) auty  ‐  sa kopú z miesta kde lopta opustila ihrisko  
c) dotyk lopty o strop  ‐ nepriamy voľný kop proti družstvu, ktoré sa previnilo z miesta  dotyku  
d) striedanie hráčov  ‐ hokejovým spôsobom aj v neprerušenej hre  
g) pokutový kop  ‐  priamy voľný kop z hranice 7m  
h) Poradie  ‐  turnaj prebieha bez evidencie výsledkov  
zraz ‐ 7:30 (k dispozícii šatňa pre každé družstvo, možnosť rozcvičenia v hale) 
 
Rozpis zápasov
 
1. zápas  8:00 ‐ 8:20        Záh.Bystrica : ŠK Žolík Malacky  
2. zápas  8:22 ‐ 8:42        SDM Domino : FK Slovan Ivanka pri Dunaji
3. zápas  8:44 ‐ 9:04        ŠK Žolík Malacky : FK Lamač  
4. zápas  9:06 ‐ 9:26        Záh.Bystrica : SDM Domino  
5. zápas  9:28 ‐ 9:48        FK Slovan Ivanka pri Dunaji : FK Lamač 
6. zápas  9:50 ‐ 10:10      ŠK Žolík Malacky : SDM Domino 
7. zápas  10:12 ‐ 10:32    Záh.Bystrica : FK Slovan Ivanka pri Dunaji
8. zápas  10:34 ‐ 10:54    SDM Domino : FK Lamač 
9. zápas  10:56 ‐ 11:16    ŠK Žolík Malacky : FK Slovan Ivanka pri Dunaji
10. zápas  11:18 ‐11:38    FK Lamač : Záh.Bystrica