CVČ ŽOLÍK ZIMNÁ HALOVÁ LIGA 2018 MLADŠÍCH PRÍPRAVIEK r. (2010-2011)

ROZDELENIE SKUPÍN

  Skupina „A“ Skupina „B“
1 ŠK Žolík Malacky r. 2011 ŠK Žolík Malacky r. 2010
2 MFK Záhorská Bystrica r. 2011 MFK Záhorská Bystrica r. 2010
3 FKP Dúbravka r. 2011 FKP Dúbravka r. 2010
4 TJ Jakubov ŠK Láb
5 FK TJ Kúty ŠK Závod