ZIMNÁ  HALOVÁ  LIGA  MALACKY  
  
STARŠÍCH  ŽIAKOV 
 
 
 
 
„O  POHÁR RIADITEĽKY CVČ“               
 
 
 I.     PROPOZÍCIE TURNAJA.
 II.    ROZPIS STRETNUTÍ. 
 
I. PROPOZÍCIE TURNAJA
 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
 
1. Organizátor:
 
ŠK ŽOLÍK MALACKY – LORINCZI František 0905 224 495,  KUMA Matúš 0905 416 132, 
SAKAR Daniel 0918 513 083 , ŠVARC Daniel 0904 567 567
  
VŚETKY INFORMÁCIE O TURNAJI A VÝSLEDKY SÚ ZOBRAZOVANÉ NA NAŠEJ STRÁNKE : www.skzolikmalacky.sk 
 
2. Miesto:
 
Športová hala Malina Malacky
 
3. Termín:
 
 Základná časť sa odohrá v dňoch 8.12.2018, 15.12.2018, 19.1.2019 
 Finálová časť sa odohrá 10.2.2019
 
4. Ceny:
 
Prvé tri mužstvá vo finálovej časti získajú poháre.
 
5. Zdravotné zabezpečenie:
 
Zdravotné zabezpečenie a poistenie účastníkov ide na náklady vysielajúceho FK.
 
6. Štartovné :
 
100€ za jedno družstvo
Platba pred prvým zápasom v hotovosti.
 
7. Hrací systém :  
 
Systém každý s každým dva zápasy
Víťazstvo 2 body, remíza 1, prehra 0.
Rozhoduje: body, vzájomný zápas , skóre.
 
 
 
TECHNICKÉ USTANOVENIA:
 
1. Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel futbalu a týchto propozícii:
Výnimky :
hrá sa na ihrisku hádzanárskych rozmerov,  postavenie hráča mimo hru neplatí.
brankár môže chytať loptu do ruky iba vo vyznačenom bránkovom území. Brankár nesmie loptu: a/ vyhodiť vzduchom priamo na súperovu polovicu ihriska bez toho, aby sa lopta dotkla palubovky, alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici, b/ vykopnúť ani z ruky ani po odraze zo zeme / „half-volej“/ priamo na súperovu polovicu. Kop od bránky vykoná hráč /brankár/ nohou, lopta musí byť v kľude a ostatní hráči musia byť mimo bránkové územie. Kop od brány sa lopta nesmie zahrať priamo na súperovu polovicu ihriska bez toho, aby sa lopta dotkla palubovky, alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici, /porušenie sa trestá NVK v prospech súpera zo stredovej čiary/. 
každý voľný kop musí byť rozohraný do 5 sekúnd /od pokynu R/ a hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní kopu vo vzdialenosti 5 m.
sklz pod nohy protihráča je posúdený ako faul. Jediná výnimka je zákrok brankára v bránkovisku, pokiaľ nedôjde k faulu na útočiaceho hráča. 
v prípade, že sa lopta dotkne stropu, zahráva sa NVK proti družstvu, ktoré sa previnilo, /zahráva sa z polovice ihriska/,
ŽK – vylúčenie na 2 minúty, v prípade udelenia ŽK brankárovi, tento môže pokračovať v hre a vylúčený na 2 min. je jeden z hráčov, v tom čase hrajúci na palubovke.
ČK – vylúčenie na 2 minúty, /hráč je vylúčený do konca stretnutia a po vypršaní jeho trestu dvoch minút, môže nastúpiť iný spoluhráč/,
auty a rohy sa kopú.
Pokutový kop vzdialenosť 7 m
 
2. Počet hráčov:
 
Každé družstvo tvoria 4 hráči v poli a brankár / 4 + 1 /.
 
3. Striedanie:
 
Družstvá môžu striedať hokejovým spôsobom vo vyhradenom priestore zo súhlasom rozhodcu počas prerušenia.
 
4. Výstroj:
 
Hrať je povolené v športovej obuvi s hladkou podrážkou - nie tarfy a pod. V prípade nevhodnej obuvi nebude hráč pripustený k hre. Každé družstvo musí mať k dispozícii vlastnú loptu. Na stretnutie sa bude používať halová lopta pre obe vekové kategórie - č.4. Domáce mužstvo musí mať k dispozícií  dve sady dresov, alebo ako druhú sadu rozlišovačky inej farby ako súprava dresov.
 
5. Hrací čas:
 
V skupine :
 
2 x 15 min.  (5 min. prestávka výmena strán)
 
Vo finálovej časti:sa upresni predbežne 2 x 15 min.
 
6. Prezentácia:
 
Vedúci družstiev /tréneri/ sú povinní mať stále pred každým stretnutím k dispozícií súpisku družstva potvrdenú klubom a registračné preukazy.
 
Záverečný turnaj
 
Záverečný turnaj sa hrá PLAY OFF systémom. Mužstvá z 1. a 2. miesta budú nasedené do semifinále. Mužstvo z 3. miesta odohrá zápas s mužstvom zo 6. miesta o postup do semifinále proti družstvu z 2. miesta.
Mužstvo zo 4. miesta odohrá zápas s mužstvom z 5. miesta o postup do semifinále proti družstvu z 1. miesta.
Každé mužstvo bude hrať o umiestnenie.
 
Každý zápas musí mať víťaza. V prípade remízy penaltový rozstrel  3 hráčov zo vzdialenosti 7 m (pokračuje sa ďalší hráč rýchla smrť)
 
 
UPOZORNENIE:
 
Z priestorových dôvodov žiadame všetky družstvá, aby sa k svojim stretnutiam dostavovali podľa vyžrebovania, cca 30 min. pred začiatkom stretnutia a po jeho odohraní urýchlene opustili priestory šatní. Zároveň žiadame zodpovedných vedúcich jednotlivých družstiev o zabezpečenie disciplíny hráčov tak, aby nedošlo k narušeniu priebehu zápasov, príp. poškodenie zariadenia športovej haly, telocvične. Tiež upozorňujeme na zákaz rozcvičovania sa s loptou v priestoroch šatní, prípadne na chodbe ŠH alebo telocvične. 
Družstvo je povinné dostaviť sa na stretnutie v stanovenom čase, v prípade, že družstvo nebude    do 10 minút od stanoveného začiatku pripravené na stretnutie na hracej ploche, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo  3:0. V prípade neskoršieho začiatku zápasu môže rozhodca zápas skrátiť, aby bol dodržaný hrací plán.
    
 
 
II. ROZPIS  STRETNUTÍ :
 
 
Rozpis je spracovaný v samostatnom excelovskom súbore, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu